Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024
Ανατ: 06:21
Δύση: 20:43
Σελ. 17 ημ.
205-161
16ος χρόνος, 6002η ημέρα
Έκδοση: 4η

Πρεσβυγενή Πατριαρχεία
Νεοπαγή Πατριαρχεία
Αυτοκέφαλες Εκκλησίες
Ιερές Αρχιεπισκοπές (Ελλάδα)
Ιερές Μητροπόλεις (Ελλάδα)
Ιερές Αρχιεπισκοπές (Εξωτερικό)
Ιερές Μητροπόλεις (Εξωτερικό)
Τίτλοι και προσφωνήσεις των κληρικών γενικώς

 1. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προσφωνεῖται «Παναγιώτατος». Εἰς ἐπιστολάς κλπ. σημειοῦμεν: «Πρός τὴν Α.Θ.Π. τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον …».

 2. «Ὅλοι οἱ Προκαθήμενοι τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν (Πατριάρχαι ἤ Ἀρχιεπίσκοποι) προσφωνοῦνται «Μακαριώτατοι». Εἰς ἐπιστολάς κλπ. διά μέν τούς Πατριάρχας Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων σημειοῦμεν: «Πρός τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην …», διά δέ τούς λοιπούς Πατριάρχας καί Ἀρχιεπισκόπους: «Πρός τήν Α.Μ. τόν Πατριάρχην ἤ Ἀρχιεπίσκοπον …».

 3. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Φιλλανδίας καί ὁ Μητροπολίτης Ἐσθονίας (Ἀρχηγοί αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν) προσφωνοῦνται «Σεβασμιώτατοι».

 4. Οἱ Ἀρχιεπίσκοποι (οὐχί Ἀρχηγοί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν) καί οἱ Μητροπολίται προσφωνοῦνται «Σεβασμιώτατοι». Εἰδικῶς, ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἐν τῇ Περιφερείᾳ αὐτοῦ «Παναγιώτατος».

 5. Οἱ Μητροπολίται τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου προσφωνοῦνται «Πανιερώτατοι», ἀλλά καί «Σεβασμιώτατοι».

 6. Οἱ Ἐπίσκοποι γενικῶς «Θεοφιλέστατοι».

 7. Οἱ Ἡγούμενοι καί οἱ λόγιοι (πτυχιούχοι) Ἀρχιμανδρίται «Πανοσιολογιώτατοι». Οἱ λοιποί ἁπλῶς «Πανοσιώτατοι».

 8. Οἱ λόγιοι (πτυχιοῦχοι) Ἱερομόναχοι καί Μοναχοί «Ὁσιολογιώτατοι». Οἱ λοιποί ἁπλῶς «Ὁσιώτατοι».

 9. Οἱ λόγιοι (πτυχιοῦχοι) Ἱερείς «Αἰδεσιμολογιώτατοι». Οἱ λοιποί ἁπλῶς «Αἰδεσιμώτατοι».

 10. Οἱ λόγιοι (πτυχιοῦχοι) Διάκονοι «Ἱερολογιώτατοι». Οἱ λοιποί ἁπλῶς «Εὐλαβέστατοι».

 11. Οἱ Μοναχοί «Ὁσιώτατοι» καὶ οἱ Μοναχές «Ὁσιώτατες».