Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Βίος Αγίου


ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ

Ημερομηνία εορτής: 19/04/2020ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ
Τύπος εορτής: Με βάση το Πάσχα.
Άγιοι που εορτάζουν:  Αγιο Πασχα


Μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου: Font Resize Font Resize Font Resize

Χριστὸς κατελθὼν πρὸς πύλην ᾍδου μόνος
Λαβὼν ἀνῆλθε πολλὰ τῆς νίκης σκῦλα.

Βιογραφία
Οι γυναίκες οι οποίες παραβρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, στον ενταφιασμό του Κυρίου, δηλαδή η Μαρία η Μαγδαληνή και οι υπόλοιπες, όταν επέστρεψαν από το Γολγοθά στην πόλη, ετοίμασαν αρώματα και μύρα για να αλείψουν το σώμα του Ιησού· και την επομένη μέρα απείχαν από κάθε δραστηριότητα λόγω της αργίας του Σαββάτου. Κατά το βαθύ όρθρο, όμως, της Κυριακής, η οποία ονομάζεται από τους Ευαγγελιστές «πρώτη Σαββάτου» και «μια Σαββάτων», δηλαδή πρώτη μέρα της εβδομάδος, μετά από τριάντα έξι σχεδόν ώρες από τη νέκρωση του ζωοδότη Λυτρωτή, έρχονται με νεκρώσιμα αρώματα στον τάφο. Και ενώ σκέπτονταν τη δυσκολία της αποκυλίσεως του λίθου από την είσοδο του τάφου γίνεται σεισμός φοβερός· και Άγγελος με αστραπηφόρα όψη και χιονόφωτη στολή, αφού αποκύλισε το λίθο και κάθισε πάνω σ’ αυτόν, έκανε τους φύλακες να τρομάξουν και τους έτρεψε σε φυγή. Οι γυναίκες, στο μεταξύ, αφού μπήκαν στον τάφο και δε βρήκαν το σώμα του Ιησού, βλέπουν δυο Αγγέλους λευκοφορεμένους, με αντρική μορφή, οι οποίοι αφού τους φανέρωσαν την ανάσταση του Σωτήρα, τις στέλνουν για να αναγγείλουν στους μαθητές την χαρούμενη είδηση. Σε μικρό χρονικό διάστημα φθάνουν στον τάφο ο Πέτρος με τον Ιωάννη, αφού έμαθαν τι έγινε από τη Μαρία τη Μαγδαληνή, όπως ήδη ειπώθηκε, αλλά μπαίνοντας μέσα βρίσκουν μόνο τα σάβανα. Γι’ αυτό ανέρχονται όλοι στη πόλη με χαρά, κήρυκες της ανάστασης του Χριστού, τον οποίον και είδαν πραγματικά ζωντανό πέντε φορές κατά τη σημερινή γιορτή.

Αυτή την χαρμόσυνο Ανάσταση γιορτάζοντας σήμερα ασπαζόμαστε μεταξύ μας τον εν Χριστώ ασπασμό, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό τη διακοπή της πρώτης έχθρας ανάμεσα σ’ εμάς και το Θεό και τη διαλλαγή του Θεού προς εμάς για άλλη μια φορά, διαλλαγή που έγινε φανερή με το πάθος του Σωτήρος. Και η εορτή ονομάζεται Πάσχα, έχοντας έτσι το ίδιο όνομα με το Πάσχα των Εβραίων, το οποίο, στη γλώσσα τους σημαίνει διάβαση• διότι ο παθών και αναστάς Ιησούς μας διεβίβασε από την κατάρα του Αδάμ και τη δουλεία του διαβόλου στην ελευθερία και μακαριότητα. Και αυτή η μέρα της εβδομάδος, κατά την οποία έγινε η Ανάσταση του Χριστού, η οποία είναι η πρώτη από τις υπόλοιπες μέρες, επειδή, αφιερώθηκε στην τιμή του Κυρίου ονομάστηκε από το όνομα Του Κυριακή, και σ’ αυτή μετατέθηκε από τους Αποστόλους η αργία και η ανάπαυση της εορτής του Σαββάτου του παλαιού νόμου.


Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος πλ. α'
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ'
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ Ἅδου καθεῖλες τὴν δύναμιν· καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

Ὁ Οἶκος
Τὸν πρὸ ἡλίου Ἥλιον, δύναντα ποτὲ ἐν τάφῳ, προέφθασαν πρὸς ὄρθρον, ἐκζητοῦσαι ὡς ἡμέραν, Μυροφόροι κόραι, καὶ πρὸς ἀλλήλας ἐβόων· Ὦ φίλαι, δεῦτε τοῖς ἀρώμασιν ὑπαλείψωμεν, Σῶμα ζωηφόρον καὶ τεθαμμένον· σάρκα ἀνιστῶσαν τὸν παραπεσόντα Ἀδὰμ κείμενον ἐν τῷ μνήματι· ἄγωμεν, σπεύσωμεν, ὥσπερ οἱ Μάγοι, καὶ προσκυνήσωμεν, καὶ προσκομίσωμεν τὰ μύρα ὡς δῶρα, τῷ μὴ ἐν σπαργάνοις, ἀλλ᾿ ἐν σινδόνι ἐνειλημένῳ· καὶ κλαύσωμεν, καὶ κράξωμεν· Ὦ Δέσποτα ἐξεγέρθητι, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

Οπτικοακουστικό Υλικό

media
Ακούστε το απολυτίκιο!
media
Χριστός Ανέστη (αργό) - Ιωάννης Σταύρου
Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου - Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Λαρίσης (http://www.panagialarisis.gr)
Ανάσταση του Κυρίου - Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Λαρίσης (http://www.panagialarisis.gr)


Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου - Μεγάλο Μετέωρο, 1483 μ.Χ.
Ανάσταση του Κυρίου - Μεγάλο Μετέωρο, 1483 μ.Χ.


Ανάσταση του Κυρίου - Πρωτάτο Αγίου Όρους, 1290 μ.Χ.
Ανάσταση του Κυρίου - Πρωτάτο Αγίου Όρους, 1290 μ.Χ.


Ανάσταση του Κυρίου - Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου
Ανάσταση του Κυρίου - Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου


Ανάσταση του Κυρίου - Φορητή εικόνα από τον Ναό της Αγίας Τριάδας στα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους
Ανάσταση του Κυρίου - Φορητή εικόνα από τον Ναό της Αγίας Τριάδας στα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους


Ανάσταση του Κυρίου - τέλη 17ου αιώνα μ.Χ.
Ανάσταση του Κυρίου - τέλη 17ου αιώνα μ.Χ.


Η Εις Άδου Κάθοδος
Η Εις Άδου Κάθοδος


Η Εις Άδου Κάθοδος - Μάρκος Μπαθάς (1498 - 1578 μ.Χ)
Η Εις Άδου Κάθοδος - Μάρκος Μπαθάς (1498 - 1578 μ.Χ)


Η Εις Άδου Κάθοδος - άγνωστος ζωγράφος από την Κωνσταντινούπολη, τέλη 14ου αιώνα μ.Χ.
Η Εις Άδου Κάθοδος - άγνωστος ζωγράφος από την Κωνσταντινούπολη, τέλη 14ου αιώνα μ.Χ.


Η Εις Άδου Κάθοδος - 1546 μ.Χ. - Mονή Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος (Κρητική σχολή, Θεοφάνης ο Kρής)
Η Εις Άδου Κάθοδος - 1546 μ.Χ. - Mονή Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος (Κρητική σχολή, Θεοφάνης ο Kρής)


Η Εις Άδου Κάθοδος - 1691 μ.Χ. - Mονή Kουτλουμουσίου, Άγιον Όρος
Η Εις Άδου Κάθοδος - 1691 μ.Χ. - Mονή Kουτλουμουσίου, Άγιον Όρος


Η Εις Άδου Κάθοδος - Eυαγγέλιο «δια χειρός Λουκά Oυγκροβλαχεί(ας)» και «Iακώβου ιερομονάχου του Σιμωνοπετρίτου» (Aσήμι, επίχρυσο) - 1629 μ.Χ. - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος
Η Εις Άδου Κάθοδος - Eυαγγέλιο «δια χειρός Λουκά Oυγκροβλαχεί(ας)» και «Iακώβου ιερομονάχου του Σιμωνοπετρίτου» (Aσήμι, επίχρυσο) - 1629 μ.Χ. - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος


Η Εις Άδου Κάθοδος - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Η Εις Άδου Κάθοδος - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη


Η Εις Άδου Κάθοδος - Kάλυμμα ευαγγελίου (έκδοση Φοίνικος, Bενετία 1848) - 1671 μ.Χ. - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος
Η Εις Άδου Κάθοδος - Kάλυμμα ευαγγελίου (έκδοση Φοίνικος, Bενετία 1848) - 1671 μ.Χ. - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος


Η Εις Άδου Κάθοδος (Eπίχρυσο εγκόλπιο - λειψανοθήκη) - 1507 - 1517 μ.Χ. - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος
Η Εις Άδου Κάθοδος (Eπίχρυσο εγκόλπιο - λειψανοθήκη) - 1507 - 1517 μ.Χ. - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος


Ανάσταση του Κυρίου (Eπένδυση στάχωσης Eυαγγελίου) - 14ος και 15ος αι. μ.Χ. (Kρητική σχολή) - Mονή Iβήρων, Άγιον Όρος
Ανάσταση του Κυρίου (Eπένδυση στάχωσης Eυαγγελίου) - 14ος και 15ος αι. μ.Χ. (Kρητική σχολή) - Mονή Iβήρων, Άγιον Όρος


Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου (ψηφιδωτό, Άγιος Μάρκος Βενετίας)
Ανάσταση του Κυρίου (ψηφιδωτό, Άγιος Μάρκος Βενετίας)


Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου - Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)
Ανάσταση του Κυρίου - Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)


Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου - Σάββας Παντζαρίδης©
Ανάσταση του Κυρίου - Σάββας Παντζαρίδης©


Ανάσταση του Κυρίου - Μιχαήλ Χατζημιχαήλ© www.michaelhadjimichael.com
Ανάσταση του Κυρίου - Μιχαήλ Χατζημιχαήλ© www.michaelhadjimichael.com


Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου


Ανάσταση του Κυρίου - Ιερόν Ησυχαστήριον Αναστάντος Χριστού (Πειραιεύς)
Ανάσταση του Κυρίου - Ιερόν Ησυχαστήριον Αναστάντος Χριστού (Πειραιεύς)


Eπιγονάτιο με την Eις Άδου Kάθοδο - 15ος αι. μ.Χ. - Mονή Διονυσίου, Άγιον Όρος
Eπιγονάτιο με την Eις Άδου Kάθοδο - 15ος αι. μ.Χ. - Mονή Διονυσίου, Άγιον Όρος


Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο TwitterΗμερολόγιο

21ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΝΑΤ. 06:17ΔΥΣΗ 18:23
265-101
Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος «ὁ ἐν Μαγνησίᾳ», Προφήτης Ιωνάς
Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος «ὁ ἐν Μαγνησίᾳ», Προφήτης Ιωνάς

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ
Γαλ. δ´ 28 - 31, ε´ 1 - 10
Λουκ. γ´ 19 - 22

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020


Εικονοστάσι

21 Σεπτεμβρίου 2020


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


20 Σεπτεμβρίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
21 Σεπτεμβρίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
22 Σεπτεμβρίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
23 Σεπτεμβρίου 2020
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
24 Σεπτεμβρίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
25 Σεπτεμβρίου 2020
Νηστεία
26 Σεπτεμβρίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα