Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021
13ος χρόνος, 4758η ημέρα

Ὕμνος τῆς ἈγάπηςΕπιστροφή