Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου καί Ἀνδρονίκου.