Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος Συναξαριστής



Κυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.




Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Έκκλησίας




Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το τρέχον δεν έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση του τυπικού γι’ αυτό ενδέχεται κάποιες μελλοντικές ημερομηνίες να μην φέρνουν αποτελέσματα.


17η ουλίου 2018

ΤΡΙΤΗ: Τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. 

 

 

Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ  Μηναίῳ τάξιν.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.–Τῆς Ἁγίας· «Ἡ ἀμνάς σου, Ἰησοῦ...» καί 2.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: «Προστασία...».

Ἀπόστολος: Τῆς Ἁγίας· «Πρό τοῦ ἐλθεῖν...» (Γαλ. γ΄ 23-29, δ΄ 1-5), μετά τοῦ Προκειμένου· «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. – Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν», ζήτει τοῦτον τῇ Πέμπτῃ ιε΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν.

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· «Ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ὄχλος πολύς...» (Μᾶρκ. ε΄ 24-34), ζήτει τοῦτο τῇ Δευτέρα ιε΄ ἑβδομάδος Ματθαίου.

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».

Κοινωνικόν: «Εἰς μνημόσυνον...».

         «Εἴδομεν τό φῶς...» κτλ.

Ἀπόλυσις.
 





Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο Twitter





Ημερολόγιο

17ΤΡΙΤΗ
ΑΝΑΤ. 05:52ΔΥΣΗ 19:15
198-167
Αγία Μαρίνα
Αγία Μαρίνα

ΙΟΥΛΙΟΥ
2018


Εικονοστάσι

17 Ιουλίου 2018


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


15 Ιουλίου 2018
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
16 Ιουλίου 2018
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
17 Ιουλίου 2018
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
18 Ιουλίου 2018
Νηστεία
19 Ιουλίου 2018
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
20 Ιουλίου 2018
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
21 Ιουλίου 2018
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα