Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Έκκλησίας
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το τρέχον δεν έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση του τυπικού γι’ αυτό ενδέχεται κάποιες μελλοντικές ημερομηνίες να μην φέρνουν αποτελέσματα.


27η ουλίου 2017

Πέμπτη: Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος.
 

 

Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Εἰς τό Καί νῦν, τῶν Ἀποστίχων··«Δέσποινα, πρόσδεξαι...».

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Καταβασίαι: «Χοροί Ἰσραήλ...».

Ἡ Τιμιωτέρα.

Εἱρμός θ΄ ᾨδῆς: «Ὁ τόκος σου ἄφθορος ἐδείχθη...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τοῦ Ἁγίου· «Ἀθλοφόρε ἅγιε...» καί 2.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: «Ἐπί τοῦ ὄρους μετεμορφώθης...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Τοῦ Ἁγίου· «Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι...» (Β΄ Τιμ. β΄  1-10).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· «Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν...» (Ἰω. ιε΄  17-27,  ις΄  1-2) ζήτει ἀμφότερα, τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου.

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».

Κοινωνικόν: «Εἰς μνημόσυνον...».

«Εἴδομεν τό φῶς...» κτλ.

Ἀπόλυσις.

 

Σημείωσις: Ἀπό σήμερον καί μέχρι τῆς 5ης Αὐγούστου, ἐάν ἑορτάζεται Ἅγιος, Καταβασίαι· «Χοροί Ἰσραήλ...» καί Κοντάκιον μέχρι τῆς 13ης Αὐγούστου· «Ἐπί τοῦ ὄρους μετεμορφώθης...».

 

Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο Twitter

Ημερολόγιο

27ΠΕΜΠΤΗ
ΑΝΑΤ. 05:56ΔΥΣΗ 19:12
208-157
Άγιος Παντελεήμων ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός, Οσία Ανθούσα η ομολογήτρια
Άγιος Παντελεήμων ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός, Οσία Ανθούσα η ομολογήτρια

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ
Β Τιμ. β´ 1 - 10
Ιω. ιε´ 17 - 27, ιϚ´ 1 - 2

ΙΟΥΛΙΟΥ
2017


Εικονοστάσι

27 Ιουλίου 2017


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


23 Ιουλίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
24 Ιουλίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
25 Ιουλίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
26 Ιουλίου 2017
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
27 Ιουλίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
28 Ιουλίου 2017
Νηστεία
29 Ιουλίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα