Ορθόδοξος Συναξαριστής Ορθόδοξος ΣυναξαριστήςΚυρίως επιλογές

Ενδιαφέροντα κείμενα

IC XC ΝΙΚΑ

IC XC ΝΙΚΑ
Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.
Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Έκκλησίας
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για το τρέχον δεν έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση του τυπικού γι’ αυτό ενδέχεται κάποιες μελλοντικές ημερομηνίες να μην φέρνουν αποτελέσματα.


21η Σεπτεμβρίου 2017

Πέμπτη: Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Κοδράτου τοῦ ἐν τῇ Μαγνησίᾳ καί τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰωνᾶ.
 

 

Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται ἀπαραλλάκτως, ὡς καί τήν ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων ἐν μέν τῷ Ἑσπερινῷ τῶν Ἀναγνωσμάτων, ἐν δέ τῷ Μεσονυκτικῷ τῶν διά τήν Λιτήν Στιχηρῶν Ἰδιομέλων καί ἐν τῷ Ὄρθρῳ τοῦ Πολυελέου καί τοῦ μετ’ αὐτοῦ Καθίσματος, τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου καί τῆς τάξεως αὐτοῦ, τοῦ Συναξαρίου, ἀντ’ αὐτοῦ δέ ἀναγινώσκεται τῆς ἡμέρας καί τῆς μετά τήν Δοξολογίαν τελετῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἀντίφωνα-Εἰσοδικόν: Τῆς Ἑορτῆς.

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τοῦ Σταυροῦ· «Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου...» καί 2.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: Τοῦ Σταυροῦ· «Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Πέμπτης ις΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. α΄  1-9), μετά τοῦ Προκειμένου τῆς Ἑορτῆς.   

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Πέμπτης α΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. δ΄  16-22).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ὁ διά βρώσεως...».

Κοινωνικόν: «Ἐσημειώθη  ἐφ’ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. Ἀλληλούϊα».

«Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου...» κτλ.

Ἀπόλυσις.

 

Θέλετε να μοιραστείτε αυτό το άρθρο;
  1. E-mail
  2. Μοιραστείτε το στο Facebook
  3. Μοιραστείτε το στο Twitter

Ημερολόγιο

21ΠΕΜΠΤΗ
ΑΝΑΤ. 06:17ΔΥΣΗ 18:24
264-101
Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος «ὁ ἐν Μαγνησίᾳ», Προφήτης Ιωνάς
Άγιος Κοδράτος ο Απόστολος «ὁ ἐν Μαγνησίᾳ», Προφήτης Ιωνάς

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΑΓΙΩΝ
Εφ. α´ 1 - 9
Λουκ. δ´ 16 - 22

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2017


Εικονοστάσι

21 Σεπτεμβρίου 2017


Εβδομαδιαίο Νηστειοδρόμιο


17 Σεπτεμβρίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
18 Σεπτεμβρίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
19 Σεπτεμβρίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
20 Σεπτεμβρίου 2017
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
21 Σεπτεμβρίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
22 Σεπτεμβρίου 2017
Νηστεία
23 Σεπτεμβρίου 2017
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Προηγούμενη εβδομάδα
Αρχική εβδομάδα
Επόμενη εβδομάδα